Föräldrapolicy

Som förälder i Varbergs Basket förväntar vi oss att du tar en aktiv roll i ditt barns idrottsliga utveckling. Som förening kommer vi göra allt i vår makt för att ditt barn ska trivas och utvecklas som individ och basketspelare. Varbergs Baskets föräldrapolicy sammanfattas i fyra områden.

Delaktighet

Som förälder till en medlem är du automatiskt delaktig i Varbergs Basket. Vi förväntar oss att du medverkar vid föräldramöten, stöttar spelare och coacher samt i förekommande fall deltar i utbildningar och ställer upp i sekretariat eller kioskverksamhet under matchdagar.

Förebild

Som förälder förväntar vi oss att du hjälper oss i vår satsning mot psykisk ohälsa. Alla som är en del av vår lila familj ska kunna utvecklas på sina villkor och alltid känna sig välkommen. Därför behöver vi din hjälp att motverka förekommande fall av mobbing, att du visar en positiv kraft, att vi tillsammans passar uppsatta tider och uppmuntrar våra spelare för det fantastiska jobb de gör. Du som förälder uppmuntrar även ditt barn att närvara på träningar och komma väl förberedd.

Under match- och träningssammanhang så hejar vi på alla deltagande barn. Våra barn är inte små proffsidrottare. De är barn som har roligt på plan. Låt dem ha det.

Ansvarstagande

Det finns många eldsjälar inom Varbergs Basket. Alla har inte samma tid att lägga på vår fantastiska förening. Det är helt ok förstås! Dock förväntar vi oss av dig som förälder att du deltar efter dina förutsättningar och delar med dig av så mycket engagemang och tid som du bara orkar och hinner.

Hänsyn till andra

Varbergs Baskets policyer är styrdokument som är bindande när man är medlem eller förälder till en medlem i föreningen. Vi respekterar därför dessa. Tänk på att alla coacher, styrelsemedlemmar och andra engagerade vuxna i föreningen ställer upp helt utan ersättning.

Under matcher respekterar vi alltid domarens beslut. Vi coachar inte från läktaren utan låter våra coacher få göra det. Vi ser till att våra barn är förberedda med en bra balans mellan kost och sömn. Vi är självklart i god tid till match och följer coachers information i deras kallelser.

Föreningsinformation

Org. nr: 849600-4550
Föreningsnr: 5290-03
Bankgiro: 5591-3537
Swish: 123 676 51 19

Arenaadress

PS idrottshall
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg

Stöd Varbergs basket