Coachpolicy


Det är tack vare dig som Varbergs barn och ungdomar kan mötas genom den fantastiska sporten basket. För det vill vi först och främst rikta ett stort tack till dig. För att hålla en gemensam lila tråd genom Varbergs Basket behöver vi fastställa en del gemensamma spelregler. Så gäller även för er coacher. Vi sammanfattar denna policy i fyra delar.

Delaktighet

När du är coach i Varbergs Basket är du inte bara en ledargestalt för ett lag. Du företräder en hel förening och är en stor del av Varbergs Basket. Det är en viktig roll och vi som förening vill stötta dig med det du behöver för att lyckas med uppdraget. Vi ser till att du får rätt utbildningar och att du i övrigt får de förutsättningar som krävs för att vara coach. I gengäld önskar vi att du deltar på träningar, matcher, utbildningar, möten och andra sammankomster inom Varbergs Basket.

Förebild

Varbergs Basket består till stor del av barn. Och barn gör ju som vi gör. Därför tycker vi att det är viktigt att du funderar över din roll som förebild inom Varbergs Basket. Du är en viktig vuxen förebild för många barn i Varberg. Den rollen vill vi att du tar på allvar. Du är drivande i att motverka psykisk ohälsa, uppvisar ett korrekt och vänligt beteende, hanterar konflikter med ett lågaffektivt förhållningssätt och fokuserar på Varbergs Baskets värdeord ”Glädje, Gemenskap och Utveckling”.

Ansvarstagande

Att ta ansvar genomsyrar hela föreningen. Det behöver alla göra, även våra coacher. Som coach förväntas du ta ansvar för ”ditt” lag. I det ingår att ansvara för att planera säsong, skicka ut kallelser, genomföra föräldramöten, delta på träningar och matcher och att se till att våra barn får en fantastisk tid i sina liv. Vi förväntar oss även att du, underställd sportchefen, tar ansvar för att ditt träningsupplägg håller samma lila tråd som övriga lag inom föreningen.

Hänsyn till andra

Du är medveten om vilka signaler du sänder ut som coach. Du passar tider, håller ett vårdat språk och bemöter alla med respekt. Vi låter alla barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under matcher respekterar vi alltid domarens beslut och tillåter varken mobbing eller elaka ord på plan. Som coach är du även medveten om hur du klär dig på träning och under match. Vi föredrar att du bär föreningens kläder under åtminstone matchsammanhang. Vi är stolta över den lila färgen.

Återigen, du är fantastisk. Tack för allt du gör för Varbergs Basket!

Föreningsinformation

Org. nr: 849600-4550
Föreningsnr: 5290-03
Bankgiro: 5591-3537
Swish: 123 676 51 19

Arenaadress

PS idrottshall
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg

Stöd Varbergs basket