Monthly archive for augusti 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Varbergs Basket kallas härmed till årsmöte.

Tid: Måndagen den 14 September 2020 kl 18
Plats: Folketshus

Motioner till årsmötet ska var styrelsen tillhanda senast den 1 september 2020. Motioner skickas till info@varbergsbasket.se.

Föredragningslista för årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2019-2020.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019-2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
13. Val av en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Välkomna!

Varbergs Baskets Styrelse

Kick-off träningsläger

Hej alla basketvänner i sommarvärmen!
Ja, äntligen fick vi lite sol och värme och nu vill vi in i hallen! Som vi längtar efter att få komma igång och träffas och spela lite basket igen!

Vi ska ha Kick-off träningsläger, dit varje spelare i klubben får anmäla sig, utan extra kostnad. Har du en kompis som vill prova på – anmäl kompisen också!

Helgen 22-23/8 mellan kl.13-16 ses vi i PS Idrottshall, med uppdelade tider mellan åldersgrupperna:
Födda 2008 eller senare – kl.13 – 14:30
Födda 2007 eller tidigare – kl.14:30 – 16:00

På lördagen håller våra grymma ledare Niklas och Roberta i träningen och tar hand om Er!
Visste ni förresten att Niklas är klubbens sportchef och att Roberta nyligen fick utmärkelsen “Årets Ungdomsledare” av Westra Basket?

På söndagen tar fd basketproffset Tamara hand om Er i hallen.
Många av er har träffat henne på teknikträningarna i hallen tidigare säsong, men även på utomhusträningarna under tidig Coronapandemi.

Så det är bara att anmäla att just du vill vara med på denna Kick-off!
Skriv ett mail eller skicka sms innehållande namn+ födelseår till:
e-post: ulrika.silver73@gmail.com
alt. sms 0730-673004
SENAST 2020-08-19 behöver vi ha din anmälan det kostar ingenting utan vi vill att så många som möjligt kommer!

Folkhälsomyndighetens (FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer gäller för denna Kick-off. Utöver FHM och RFs rekommendationer gäller även följande ordningsregler:
> Viktigt att tänka på tiderna i hallen. Den äldre gruppen har inte tillträde före kl.14:30.
> Inga föräldrar i hallen.
> Hämtning och lämning av spelare sker utanför entrén till PS hallen.

Hälsningar
Varbergs Baskets Styrelse

Föreningsinformation

Org. nr: 849600-4550
Föreningsnr: 5290-03
Bankgiro: 5591-3537
Swish: 123 676 51 19

Arenaadress

PS idrottshall
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg

Prenumerera på nyheter

Håll dig uppdaterad med det senaste som händer. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Stöd Varbergs basket