Yearly archive for 2020

Sparbanksstiftelsen stöttar Varbergs Basket!

Sparbanksstiftelsen i Varberg har valt att sponsra Varbergs Basket med ett ansenligt bidrag till träningsutrustning. Detta är vi i Varbergs Basket mycket glada och djupt tacksamma för.

Genom detta bidrag till träningsutrustning kommer Varbergs Baskets ungdomar att kunna fortsätta att utvecklas inom basket. Varbergs Basket kommer kunna erbjuda alla medlemmar en mer varierad träning där behov hos både nybörjare och erfarna basketspelare kan tillgodoses med hjälp av ny träningsutrustning.

Hälsningar styrelsen, Varbergs Basket

Information från styrelsen

Hej
Tyvärr så fortsätter året 2020 i pandemins spår och vi har varit tvungna att ta beslutet att ställa in träningarna för de medlemmar som är födda tidigare än 05 efter de rekommendationer som kommit från Riksidrottsförbundet och Westra.
Westra har också meddelat att alla matcher i seriespel och annan match verksamhet stryks och att seriespelet hoppas upptas igen i mitten av januari.
Det är tungt och det är tufft för oss alla, att vara aktiv och röra på sig och att ha saker att längta till behöver vi alla och speciellt när vi nu möter en värld som är så annorlunda mot vad vi är vana vid.
Vi behöver hitta styrka att kämpa oss igenom detta och vi behöver varandra för att peppa och hitta glädje. Vi hoppas att trots att inget är som vanligt så ska basketen och tiden i hallen vara en av sakerna som ger barnen och ungdomarna en ljusglimt och en skön känsla i kroppen. De få lag som inte får vistas i hallen pga restriktionerna hoppas vi håller kontakten med varandra. Kanske ses ni på länk och pratar eller tränar ihop, kanske utmanar ni varandra i olika basket tekniska övningar.
Vi kommer snart vara på andra sidan när saker och ting ter sig lite mer som vi är vana vid, när vi kan öppna vår verksamhet och träna och spela matcher som på det sätt vi önskar, vi längtar dit när vi tillsammans kan sitta i hallen och heja på varandra. Snart är vi där, håll ut och hör av er till varandra dela med er av era erfarenheter och ge tips till varandra på saker som ger energi.

Sköt om er och hoppas vi ses snart mvh styrelsen i Varbergs basket

Inspirationsföreläsning


OBS Framflyttade till våren 2021!

Inspirationsföreläsning
av Jim Thuresson
17 November 2020 kl. 18.30-20.00
Tofta bygdegård

Ny styrelse

Hej det är vi som är Varbergs baskets nya styrelse för 20/21, från vänster ledamot Madeleine Forsén , kassör Andreas Gustavsson , sekreterare Ulrik Johansson, ledamot Ulrika Silver och ordförande Hanna Lennartsson. Vi ser fram emot ett basketfyllt år tillsammans med er medlemmar vårdnadshavare och coacher ett år fyllt med glädje gemenskap och utveckling .

Kallelse till årsmöte 2020

Medlemmar i Varbergs Basket kallas härmed till årsmöte.

Tid: Måndagen den 14 September 2020 kl 18
Plats: Folketshus

Motioner till årsmötet ska var styrelsen tillhanda senast den 1 september 2020. Motioner skickas till info@varbergsbasket.se.

Föredragningslista för årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2019-2020.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2019-2020.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
13. Val av en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
14. Val av en revisor jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
15. Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
16. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Välkomna!

Varbergs Baskets Styrelse

Kick-off träningsläger

Hej alla basketvänner i sommarvärmen!
Ja, äntligen fick vi lite sol och värme och nu vill vi in i hallen! Som vi längtar efter att få komma igång och träffas och spela lite basket igen!

Vi ska ha Kick-off träningsläger, dit varje spelare i klubben får anmäla sig, utan extra kostnad. Har du en kompis som vill prova på – anmäl kompisen också!

Helgen 22-23/8 mellan kl.13-16 ses vi i PS Idrottshall, med uppdelade tider mellan åldersgrupperna:
Födda 2008 eller senare – kl.13 – 14:30
Födda 2007 eller tidigare – kl.14:30 – 16:00

På lördagen håller våra grymma ledare Niklas och Roberta i träningen och tar hand om Er!
Visste ni förresten att Niklas är klubbens sportchef och att Roberta nyligen fick utmärkelsen ”Årets Ungdomsledare” av Westra Basket?

På söndagen tar fd basketproffset Tamara hand om Er i hallen.
Många av er har träffat henne på teknikträningarna i hallen tidigare säsong, men även på utomhusträningarna under tidig Coronapandemi.

Så det är bara att anmäla att just du vill vara med på denna Kick-off!
Skriv ett mail eller skicka sms innehållande namn+ födelseår till:
e-post: ulrika.silver73@gmail.com
alt. sms 0730-673004
SENAST 2020-08-19 behöver vi ha din anmälan det kostar ingenting utan vi vill att så många som möjligt kommer!

Folkhälsomyndighetens (FHM) och Riksidrottsförbundets (RF) rekommendationer gäller för denna Kick-off. Utöver FHM och RFs rekommendationer gäller även följande ordningsregler:
> Viktigt att tänka på tiderna i hallen. Den äldre gruppen har inte tillträde före kl.14:30.
> Inga föräldrar i hallen.
> Hämtning och lämning av spelare sker utanför entrén till PS hallen.

Hälsningar
Varbergs Baskets Styrelse

Viktig info om Coronautbrottet

Styrelsen i Varbergs Basket har idag beslutat att tillfälligt ställa in all verksamhet i föreningen till och med den 26 mars.

Detta med anledning av den senaste tidens Coronautbrott och det arbete som pågår med att begränsa smittan. Vi har även uppmärksammat att virusutbrottet har medfört oro. Som förening vill vi göra allt i vår makt för att bidra till att begränsa pågående smitta. Detta beslut betyder att inga matcher (varken hemma eller borta), träningar eller andra samlingar ska göras i föreningens namn till och med den 26 mars. Inför detta datum kommer styrelsen ta nytt beslut baserat på den lägesbild som råder då.

Vi har en förhoppning om att inställda matcher kan komma att spelas vid ett senare tillfälle men det är inget som går att garantera i dagsläget. Ta hand om varandra under denna tiden så hoppas vi att vi kan spela basket tillsammans snart igen.

Styrelsen Varbergs Basket

Föreningsinformation

Org. nr: 849600-4550
Föreningsnr: 5290-03
Bankgiro: 5591-3537
Swish: 123 676 51 19

Arenaadress

PS idrottshall
Föreningsgatan 96
432 36 Varberg

Stöd Varbergs basket